Světlovody pro ploché - rovné střechy

světlovody pro ploché střechyZa celou dobu, co pracuji se světlovody, byla vždy nejnáchylnější montáž světlovodu do ploché střechy. V České republice se vyskytují nejčastěji těžké ploché střechy. Kdy skladba je ve většině případů: od interiéru - Omítka, beton, první hydroizolační vrstva (běžně asfalt) - zároveň slouží také jako parotěsná vrstva, tepelná izolace (např. polystyrén), hydroizolace (plastová folie, asfalt).

U těchto typů střech je vždy zapotřebí napojení světlovodu na "první hydroizolační vrstvu". Většina problematických montáží na které jsem byl přizván jako technik tento detail neměla! . Není jednoduché jej provést a montáž Sunizer světlovod plochá střechazabere více času. U plochýh střech vždy tuto vrstu napojujeme na světlovod. Zkušenosti ukázali časté defekty pokud se toto neprovede. Světlovod u plochých střech je často jediný otvor ve střeše a tak se přes něj ukazují různé defekty střechy. V některých případech se střecha snaží odvětrat světlovodem a dochází tak ke kondenzaci (uvnitř nebo okolo světlovodu). Z tohoto důvodu vše důkladně utěsňujeme, aby nedocházelo ke kondenzací ve světlovodu.

Nemusíte mít strach dnešní světlovody jsou nejvhodnějším prosvětlením místnosti přes střechu. Dáváme vám záruku na nekondenzaci a zatečení přes světlovod.

Světlovody montujeme jak do nových tak i stávavajících střech. Vše důkladně zaizolujeme.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Social

.

.

.

.

.

.